Nhạc Trẻ
GONE Lil Crxzzy - Bry
Hẹn Hò Lê Chí Trung - Khiết Linh
Chuyến Xe Phan Mạnh Quỳnh - Orange
Giấu Wendy Thảo
Tết Cho Mọi Nhà Phạm Quỳnh Anh - Nhiều Ca Sĩ
Yếu Đuối (Beat) Trần Đình Tôn
Vài Dòng Hồi Âm Trần Đức Hiểu
Maquiller Naggie - Zang