Nhạc Trẻ

Có Anh Ở Đây Rồi Anh Quân Idol - Dương Edward
3000KM Sivan
Expresso Xuân Nghi
Khoan Anh Ơi Thảo An
Đêm Lao Xao (Guitar) Lương Chấn Nam
Khờ Dại Trung Tự
What's Your Problem? Thanh Ngân - GoKKy
U Mê Mai Huy Thắng
Định mệnh cay đắng Vân Quang Long - Lê Uyên Nhi
Hỏi Thăm Dreamer - Triệu Anh