Nhạc Trẻ

Yêu Nhật Thủy
Đường Một Chiều Magazine - Huỳnh Tú
Hồn Nhiên Mai Tuấn
3107 3 Nhiều Ca Sĩ - W/N
flyday (Remake) FreshlyRC - Keinez
Trip Kiddy
Ai Rồi Cũng Lớn 2 Đoàn Minh Quân - Pixel Neko
Lao Tâm Khổ Tứ Thanh Hưng Idol
Ái Phi Bách Neul - Dũng Mario