Nhạc Trẻ

Một Giây Endless T - Rieki
Cho Anh Được Về Nguyen Huu Tai - Nhat Chan
Ngày Tỏ Tình Bạn Suni Hạ Linh - OSAD
Noel Love (Beat) Billtruyen - Gallest
Hẹn Quân DaK - anh TIC
Chính Nó Nhiều Ca Sĩ - Dus Ngo
Chỉ Vì Lương Chấn Nam
Tướng Phu Thê Hoàng Ngọc Hà
Có Người Vẫn Cứ Mơ (Beat) Nhat Chan - Nam Phương
GET IN C'MON Tri Dung Do
Buông Thôi Hoàng Ngọc Hà