Nhạc Trẻ

Chiếc Ô Xoay Tròn Zick Phạm - Jackie Luu
Anh Đã Quá Vô Tâm Dương Nhất Linh
Đừng Gọi Nữa Củ Cải - A.C Xuân Tài
Phận Mỏng Duyên Mờ Vĩnh Thuyên Kim
Giờ Phải Làm Sao Vĩnh Thuyên Kim
Níu Lấy Tay Anh Vĩnh Thuyên Kim
Hạnh Phúc Trôi Xa Vĩnh Thuyên Kim
Gác Lại Âu Lo Miu Lê - Da LAB
Chông Chênh Khánh Juno - Linh Sung
Em Mình Khánh Juno
Dream Like This Jay Kem - Andy OG
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

01
Hungarian sonata

Nhạc không lời

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Lại Down

KIXX - DYOR

06