Nhạc Trẻ

Chạy (On My Way) Phùng Khánh Linh
Nhớ Mang Ô Hôm Nay HamLet Trương - Jun Phạm (365 Daband)
Đêm Cường Seven
Cảm Ơn BreakBones
Yêu Nắm (R&B Ver.) Emily - BigDaddy
Mashup Giận Lòng - Xa Em (Noo's Chill Night) Đông Nhi - Noo Phước Thịnh
Ừ! Em Xin Lỗi Nhiều ca sĩ
Ngày Thiếu Anh Hoàng Yến Chibi - Dư Quốc Vương
Ai Chờ Ai Nhớ (Beat) Nguyễn Lê Nhật Anh
Vì Điều Gì Vậy Lương Chấn Nam