Nhạc Trẻ

Chờ Người Nơi Lối Về Phan Đặng Trùng Dương - Khoa Nhí
Riêng Một Góc Trời Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Dịch Wizards
Hối Tiếc Nguyễn Đình Chương
Chia Tay Thử Trương Y Du
Ít Nhưng Dài Lâu Saka Trương Tuyền - Lưu Hưng
Nỗi Đau Chưa Phai Trịnh Thăng Bình
Có Em Đây Nhiều Ca Sĩ - JayM
Sao Anh Lặng Im Hoàng Yến Chibi - Tùng Maru