Nhạc Trẻ

04 Love Song Heroic - haianh
20 25 30 Bảo Anh
Chỉ Có Em Đoan Trang
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
999 Đóa Hồng Dương Anh Tâm
Chỉ Mỗi Mình Anh Nguyễn Kha Nhỉ
Tình Duyên Lỡ Hẹn 2 Nhiều Ca Sĩ - Lee Ken
Bay Cùng Bay Văn Mai Hương - Tuimi
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
Why Not Me?

Enrique Iglesias

03
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

06