Nhạc Trẻ

Em Muốn Cùng Anh Về Nhà Trương Quỳnh Anh - Rapper PD Seven
Anh Đang Nhớ Em Hùng Hào Hoa
Dĩ Vãng Phai Màu Khang Việt - Du Thiên
Lời Chúc Không Thật Châu Khải Phong
Mưa Tháng Sáu Nhiều ca sĩ
chỉ còn lại hai ta Phùng Khánh Linh
Barista Kim Trung
Cười Cái Cho Xong Rapper Thảo My
Tệ Bạc Phạm Hoàng Duy - Thái Tuyết Trâm
Để Cho Em Khóc Lưu Ánh Loan
7 Love Nguyễn Đình Vũ - Chung Thanh Duy