Nhạc Trẻ

Tạ Ơn Nỗi Đau Ngọc Linh - HamLet Trương
72 Phép Thần Thông Ngô Kiến Huy - Yuno Bigboi
Không Một Ai Bằng Em Nhiều Ca Sĩ - Kang
Người Anh Yêu Châu Khải Phong
Đợi Thủy Tiên - Đại Nhân
Lời Yêu Ngây Dại Nhiều Ca Sĩ - Bùi Công Nam