Nhạc Trẻ
HTV3 VCC Left Hand
Cô Bé U Sầu Đàm Vĩnh Hưng
Còn Anh Đây Lyna Thùy Linh
Gió Golddie 888
Là Vì Ai Minh Hằng
SKYLINE Rhymastic - Da LAB
Em Này Gin Tuấn Kiệt - Puka
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
Why Not Me?

Enrique Iglesias

03
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

04
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

06