Nhạc Trẻ

Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc
Nguyện Ước HamLet Trương
Yêu Thầm Nhiều ca sĩ
Về Nơi Bắt Đầu HamLet Trương
Dân Biển Mà (TNDuy Remix) Pjnboys - Huỳnh James
Mưu Sinh TeeB - Ngancute
Good Time Kiun Gia Tuan - Huỳnh James
Cưới Vợ Miền Tây Pjnboys - Huỳnh James
Tết Bát Nháo Pjnboys - Huỳnh James
Chuyến Xe Leo.1 - J-Dot