Nhạc Trẻ

LIGHT Charles Huỳnh - Kim Chi Sun
Chúng Ta Ngày Ấy Shin Hồng Vịnh - Kim Han Sol
Anh Thấy Chí Công
Yêu 5 (Biển Của Hy Vọng) Anh Tú Atus - Quân A.P
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc
Skrrt NevaDie - Gusty
Khóc Trong Lòng Bằng Cường
Quấn Lấy Nhau Nhiều Ca Sĩ - Chill Mal
New Day Sickness - Lil Han