Nhạc Trẻ
Memories Vink - BONN!EX
Nghỉ Đón Tết?! Nhiều ca sĩ
Nguyệt Hạ Tiền Hoa Hồ Quang Hiếu - Hoaprox
Hoa Hồng Hà Anh Tuấn
Bờ Vai Hay Bờ Vực Phạm Quỳnh Anh - HamLet Trương
Thế Giới Kẻ Thất Tình Mai Tiến Dũng - Emcee L (Da LAB)
Nhiều Là Bao Nhiêu Lương Bích Hữu - HamLet Trương
Anh Vẫn 2 Trung Nghĩa - JayD