Nhạc Việt

Đàn Bà Hồ Quang Hiếu
Phượng Buồn Hồ Quang Lộc - Mai Phương Thảo
Gọi Tên Mùa Xuân Noo Phước Thịnh
Tối Qua Anh Đi Đâu Myn Miu - Dykey Nhân
Bay Hoàng Quyên - Nguyễn Thị Bảo Trâm
Vạt nắng trong em Đang cập nhật
Anh không níu kéo Hoàng Anh Cường