Nhạc Trữ Tình

Chuyện Tình Cô Ba Cao Lãnh Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Nào Ngờ Lưu Ánh Loan - Lâm Huỳnh
Hồng Ân Lời Tình Yêu Nguyễn Hồng Ân
Hai Lối Mộng Hồng Hạnh Bolero
Mưa trên quê hương Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Cho Vừa Lòng Em Dương Đình Trí - Nguyễn Thiên Kim