Nhạc Trữ Tình

Đồng Cảnh Ngộ Trường Sơn - Kim Thư
Trách ai vô tình Nguyễn Nhật Tân
Làm dâu xứ người Đinh Thiên Hương
Du The Nao Di Nua Đỗ Viết Tâm (Tâm Cúc Cu)
Mây Chiều Đăng Nguyên - Lưu Thiên Ân
Lý bằng răng Trung Hậu - Hữu Thọ
Thoáng Giấc Mơ Qua Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Hạ Thương Bảo Nguyên