Nhạc Trữ Tình

Đổi Thay Lưu Ánh Loan
Mẹ Tôi Lâm Triệu Minh
Mẹ Tôi Tuấn Quang
Tình Quê Nha Mân Trường Sơn
Gặp Lại Cố Nhân Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Quán Trọ Phạm Hồng Biển
Túy Ca Dương 565
Đường Về Hai Thôn Hương Ly - Phước Lộc