Nhạc Trữ Tình

Thế Là Hết Đàm Vĩnh Hưng
Sầu lẻ bóng VŨ HẢI - Duy Thanh
Bên Em Mùa Xuân Lê Sang - Thu Tien
Giọt Lệ Sầu Trường Sang
Nhành Dương Cứu Khổ Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Tình Buồn Trong Mưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Sầu Lẻ Bóng 2 Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Nghe Những Tàn Phai Tùng Dương - Quốc Trung
Diệu Pháp Liên Hoa Đại Đức Thích Nhuận Thanh