Nhạc Trữ Tình

Mưa miền Tây Mạnh Linh
Lý Ngựa Tình Thiêng Lê Sang - Kim Chi
Xuân Đến Con Về Kha Thi - Cẩm Loan
Bây Giờ Tháng Mấy Đàm Vĩnh Hưng
Ngày Đá Đơm Bông Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Huế Mong Anh Về Micae Lê Hùng
Đính Ước Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Người Mang Tâm Sự Như Thủy - Gia Hy
Mùa Thu Trong Mưa Đàm Vĩnh Hưng
Gõ Cửa Trái Tim Cẩm Như - Gia Hy