Nhạc Trữ Tình

Hiếu Đạo Ngọc Hân
Tình Mẹ Bao La Diệu Thắm
Đêm Tâm Sự Kha Thi - Cẩm Loan
Lối Về Xóm Nhỏ Hương Ngọc Vân
Muộn Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Người Chúa sắm sẵn cho con Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Cái Xác Không Hồn Lương Gia Cường
Người đã như mơ Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Nhẫn Cỏ Cho Em Chế Thanh - Lê Sang