Nhạc Trữ Tình

Nghĩa Cạn Tình Ta Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Mãi Tìm Nhau Hồng Quyên - Huỳnh Thanh Vinh
Đôi mắt người xưa Hoàng Hải Đăng
Biển Tình Mai Yến Chi
Em quên điệu lý tình quê Hoàng Mập - Đông Dương
Em còn nhớ người Dương Hồng Loan
Tân Cổ Quán Nửa Khuya Châu Thanh - Lâm Bảo Phi
Giếng Quê Hồng Hạnh Bolero
Trời Vào Xuân Mạnh Quỳnh
Phượng Buồn Bảo Nguyên