Nhạc Trẻ

Hongkong 12 Nguyễn Trọng Tài - MC 12
Ghen Chì Vì Yêu Lương Chấn Nam
Thôi Bye Riown - Harose
Chờ Anh Em Nhé Thiên Dũng - Rum
Anh Sẽ Cố Quên Trương Ngôn
Kém Duyên (Guitar) Lương Chấn Nam
Níu Giữ Nhi Nhi