Nhạc Trẻ

Thành Bại Do Mình Dương Nhất Linh - Phương Nguyễn
Mưa nhiệt đới Winno - HUSTLANG Dajoe
Thà Rằng Chia Tay Quang Vinh - Phạm Quỳnh Anh
Sài Gòn Đau Lòng Quá Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên
Bánh Mì Mít Việt Linh
Trên Ô Cửa Máy Bay Phùng Khánh Linh
Tình Úa Tan Hồ Quang Lộc
Nếu Không Là Anh Hoàng Nghi Lâm
Bất Ngờ Yêu Em Lương Chấn Nam