Nhạc Trữ Tình

Đóa Hoa Vô Thường Thiên An - Lệ Hồng
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Huỳnh Bá Thanh
Bà Năm Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Châu Đốc Lý Nàng Ơi Thế Anh - duy hòa
Hoa Cài Mái Tóc Diễn viễn Linh Tý - Nguyễn Thiên Kim
Mẹ từ bi Tâm Như
Chuyện Vườn Sầu Riêng Tuấn Quỳnh - Mai Thiên Vân