Nhạc Trẻ

Nhớ Lắm Hoàng Rapper
Tình Suy Duy Văn Phạm
A Red Flag Văn Mai Hương
Thật Lòng Xin Lỗi Em Lương Chấn Nam
Gác Lại Âu Lo Miu Lê - Da LAB
Hẹn Em Ở Lần Yêu Thứ 2 Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc
Đứng Sau Hoàng Rapper
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

01
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03