Nhạc Trữ Tình

Gục Ngã Vì Yêu Khưu Huy Vũ
Mình Lo Việc Chúa Nguyễn Hoàng Nam - Isaac Thái
Đêm Tâm Sự Lê Tiến Ngọc
Thuyền Xa Bến Đỗ Hoàng Lê - vân My
Tiếng Mưa Đêm Đông Phương Tường
Giáng Sinh Buồn Micae Lê Hùng
Hai Lối Mộng Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Thương Quá Việt Nam Dan Truong - Trung Quang
Dang Dở Thanh Hoa
Áo mới Cà Mau Hoàng Việt Trang