Nhạc Việt
Ngày Không Vui Thành Đại Siêu
Đã Từng Hạnh Phúc Trương Khải Minh
Hối Hận Đinh Ứng Phi Trường
Dục Vọng Thành Đại Siêu
Người Đi Nhé Thành Đại Siêu
Tiễn Biệt Ngô Quốc Linh
Anh Xin Lỗi Em Thành Đại Siêu
Tình Như Lá Bay Xa (Remix) Trương Khải Minh
Mẹ Bảo Anh Rằng Quang Lê - Tố My
Tình Bơ Vơ Trường Sơn - Kim Thư