Nhạc Trẻ

Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc
Là Em KuPin
Tuổi Trẻ Có Được Gì Nhiều Ca Sĩ - ASC
Lặng Lẽ StillaD Tùng Dương
mang ghế ra sân ngồi hát Tóc Tiên - Hứa Kim Tuyền
Tết Đến Rồi Vui Thôi Uni5 - Gala Nhạc Việt
Tình Chàng Ý Thiếp Saka Trương Tuyền - Lưu Hưng
CHAYS Nhiều Ca Sĩ - Luxuyen
Có Thấy Tôi Tuổi 15 Mỹ Linh - Anna Trương
Cánh Hồng Phai Hồ Quang Hiếu