Nhạc Trẻ

NOKIA VCC Left Hand - V#
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc
Và Em MEC Music Club
Cô Bé Ấy Tên Mưa Nguyễn Đình Vũ
Local Brand Thỏ Á Sầu
Dalat Thoai 004
Chờ Beat Nguyễn Đình Dũng
Doraemon SICK-IES
Bơ Vơ Nhi Nhi - Minh Huy
Quẳng Hết Lo Đi Khương Ngọc