Nhạc Trẻ

Tệ Bạc Phạm Hoàng Duy - Thái Tuyết Trâm
Dynamic Duo HIEUTHUHAI - HURRYKNG
Lời An Ủi HamLet Trương - Jun Phạm (365 Daband)
Không Chín VP Bá Vương - Kenji P336
Hứa Với Anh (Blak Remix) Kalee Hoàng - Thành Tar
Em Khóc Một Mình Hoàng Nghi Lâm
Nửa Thập Kỷ Hoàng Dũng