Nhạc Việt

Một Đêm Nguyễn Lê Ngọc Báu
Mưa Chiều Miền Trung Nguyễn Thành Viên
Nối Nhịp Cầu Duyên Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Duyên Và Sen Thành Dũng - NVT
Tâm Sự Nàng Xuân Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Thu Tím Lá Vàng Huỳnh Thật
Ngày Tết Quê Em Gala Nhạc Việt 15 Phương Mỹ Chi - Bé Thiện Nhân