Nhạc Trữ Tình
Biển tình Đông Quân
Để Gió Cuốn Đi Thiên An - Lệ Hồng
Xin Dẫn Con Về Linh Mục Quang Lâm
Kiếp đam mê Đông Quân
Ai Thương Yêu Em Đào Phi Dương
Mẹ tôi Đông Quân
Hương Tình Muộn Mỹ Hạnh Bolero
Mười Năm Đợi Chờ Hồ Việt Trung - Âu Nam Thái
Ai Thương Yêu Em Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật