Nhạc Trữ Tình

Trả Lại Em Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Tình Huế Thi Phượng
Liên Khúc Gọi Đò Võ Hoàng Lâm
Xẻ đôi trái tim Lương Gia Huy
Tình Nước Bùi Trung Đẳng
Khúc hát ân tình Trường Sơn - Kim Thư