Nhạc Trữ Tình

Đường Xưa Tuấn Quang
Cõi Nhớ Khưu Huy Vũ
Em về kẻo trời mưa Lưu Ánh Loan - Trần Xuân
Tình Mẹ Long Hồ
Câu Kinh Buồn Bảo Nguyên
Trả Lại Cao Hoàng Nghi
Tình Thơ Lâm Bảo Phi
Thành Phố Buồn Trúc Linh - Trúc Lam
Con Mơ Ngày Về Vũ Hoàng - Thạch Thảo
Đừng Nói Xa Nhau Nhiều ca sĩ
Niềm An Vui Hồ Quang Lộc - Tốp ca nữ