Nhạc Trẻ

Nhớ Mang Ô Hôm Nay HamLet Trương - Jun Phạm (365 Daband)
Bạc Đầu Jaigon Orchestra
Tan Vỡ Cuộc Tình Hoàng Bảo Nam
HER (Beat) Nhiều ca sĩ
Khúc Hát Cho Em Lương Chấn Nam
Để Anh Lo SG Prider - Yuno Bigboi
Mẹ Yêu Bee Duy Lâm
Mặt Trời Của Em JustaTee - Phương Ly
1 Vòng Nhiều ca sĩ