Nhạc Trẻ
TIM YÊU NHỎ BÉ ngoleminhtuan
Mùa Xuân Gọi Mình Yêu Nhau Gin Tuấn Kiệt - Juky San
Thuốc Koo - MC 12
Buông Tay Nhau Thôi Bằng Cường
sao anh chưa về nhà Ricky Star - Amee
Yêu Nhật Thủy
Đường Một Chiều Magazine - Huỳnh Tú
Cảm Ơn BreakBones
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc
Em Ơi Ví Dầu Đan Trường