Nhạc Trẻ

Xuân Và Tuổi Trẻ Hồ Kiều Thu
Yêu Nắm Emily - BigDaddy
Mỗi Anh Ở Lại Vũ Đại Nghĩa
Được Gì? Barry Huynh
Vọng Phu (Remix) Vũ Phan Dương Ninh
Holla KallawPie - Nayuh
L.P. Luẩn Quẩn Collective
Nhành Lưu Ly Lữ Hiếu
Níu Lấy Tay Anh Vĩnh Thuyên Kim
Vài Lời Cho Em Nguyễn Hoàng Nam
Xa Vắng Đàm Vĩnh Hưng