Nhạc Việt

Anh Làm Em Đau Phạm Trưởng - Hồ Quang Hiếu
Xe đạp ơi Hồ Quang Hiếu - Nguyễn Đình Vũ
That Girl Cao Tùng Anh
Đám Cưới Đầu Xuân Hương Ngọc Vân
Thương Về Miền Trung Lê Minh Trung - Hồng Quyên
Thằng điên (cover) Mạnh Cường - Huyền Yunki