Nhạc Việt
Nếu Như Em Còn Yêu Bằng Cường - Hồng Dương
Tạm Biệt Em Only C - Lou Hoàng
Hoạ Tâm Trương Quỳnh Anh
Giận Hờn Hồng Phượng - Tuấn Quang
LK Saka Trương Tuyền Đón Tết Saka Trương Tuyền - Nhiều Ca Sĩ
Mùa Xuân Đầu Tiên Phương Anh - Phương Ý
Ăn Năn Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan