Nhạc Trữ Tình
Hoa Sứ Nhà Nàng Thế Anh - Mã Thái Sơn
Cô Hàng Xóm Trương Phi Hùng
Tình Xưa Trang Anh Thơ
Tình Cờ Gặp Nhau Dương Ngọc Thái - Hương Lan
Xóm Đêm Lâm Minh Thắng
Hạnh Phúc Quanh Đây Trịnh Nam Phương
Bông Ô Môi Dương Ngọc Thái - Dương Hồng Loan
Tựa Đóa Sen Ngời Huyền Trang Sao Mai 2013
Bông ô môi Khang Lê - Hoa Phượng
Yếm Huyền Trang Sao Mai 2013
Chuyến Đò Quê Hương Huyền Trang Sao Mai 2013 - Trần Nguyên Thắng
Dù anh nghèo Khang Lê - Phương Lan