Nhạc Trữ Tình

Xa Người Mình Yêu (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Xin Trả Nợ Người Thiên An - Lệ Hồng
Chúa Tina Ngọc Nữ
Đám Cưới Nghèo Hương Ngọc Vân
Tình xưa Minh Kỳ
Giọt Lệ Sầu Cẩm Ly - Quốc Đại
Bản Tình Cuối Dương Ngọc Thái - Lương Gia Huy
Đáp Lại Tiếng Chúa Linh Mục Quang Lâm
Thương mẹ Ngân Tâm
Lk Tình Nghèo Có Nhau Lưu Ánh Loan - Various Artists