Nhạc Trữ Tình

Tình xưa Minh Kỳ
Kể Từ Giờ Quốc Quốc
Mùa Thu Cho Em Trung Quang
Tình Thắm Duyên Quê Hương Ly - Phước Lộc
Tân Cổ Trăng Sáng Vườn Chè Kim Tử Long - Ngọc Huyền
Tân Cổ Tiếng Hát Chim Đa Đa Kim Tử Long - Ngọc Huyền
Hạ Thương Khưu Thúy
Thu Ca Quỳnh Như