Nhạc Trữ Tình

A Di Đà Phật Diệu Đan
Mưa Qua Phố Vắng Lê Sang - Hải Vy
Ghen Trần Nhật Quang
Vợ Tôi Từ Như Tài
Thu Sầu Hiền Thục
Hãy Ra Khơi Linh Mục Quang Lâm
Hai Quê Một Nỗi Niềm Khưu Huy Vũ - Ngô Quốc Linh