Nhạc Trẻ

Chạm Vào Hơi Thở Thủy Tiên - Nhóm VMusic
No Tune 2 Phú Quí
Tới Lui Quý hamo
Không Tên Trang - Khoa Vu
Em Sẽ Quên Trương Như Anh
Hoa Tuyết Doll Phan Hiếu
Muốn Chill Cùng Em (Beat) T00n - Luke Martins
Đừng Ngoảnh Lại Đàm Vĩnh Hưng
Tay Trong Tay Nhiều ca sĩ
Ta Mơ Thấy Nhau Trang - Xanh 8 cong 1