Nhạc Trẻ

Tết Bình An (Remix) Hana Cẩm Tiên
Cảm Ơn Anh Phương Linh
Chỉ Là Yêu Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Quên Chu Bin
Bến Tình Sầu (Zeaplee x HHD Lofi Remix) Huỳnh Phong - Thắng Trầm
ĐÔI BÀN TAY Nhiều Ca Sĩ - B:OKEH
Chuyến Xe Phan Mạnh Quỳnh - Orange
Thuốc D.U.C - anh Rio
Sao Vẫn Còn Yêu Vũ Thịnh - Fanny
High Lies Lil'Nine