Nhạc Trẻ

Hàng Xóm Anh Tú - Lyly
Vọng Phu (Remix) Vũ Phan Dương Ninh
Cô Thắm Không Về Phat Ho, JokeS Bii, Thien
Ngoài 30 Đình Nguyên
Sao Cũng Được Nguyễn Hiền
Yêu 3 Năm Dại 1 Giờ Chu Thúy Quỳnh
Về Phía Mưa Hoàng Dũng - Thế Bảo
Thích Em Nguyễn Trung Đức