Nhạc Việt

Vợ yêu Vũ Duy Khánh - Khắc Anh
Duyên yêu Trần Vũ Hà My
My Love Lý Hải
Hồn quê Ngọc Hân
Đêm trắng Khắc Hiếu
Gọi Đò Dương Ngọc Thái
Bà Bảy Bán Bánh Bèo (Beat) Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
Miền Trung Yêu Dấu Hoàng Minh Thắng