Nhạc Trẻ

Xuân Về Trên Má Nàng Beat Minh Vương M4U - Đình Dũng
Prayer Drasta
Bồ Câu Ơi Hồ Trung Dũng
Teleport Nhiều Ca Sĩ - Khoa Wzzzy
Thật Ra Norsmither
Thay Vì Ly Cafe Đắng Xám - Pixel Neko
Hai Mình Cùng Đi TD.Ondamic - Iri
Ép Duyên Nam Anh - Yuni Boo
BLACKJACK Soobin Hoàng Sơn - Binz
Độc Hành Hành Or - Phy Phy
Lời Tự Sự Lương Chấn Nam