Nhạc Việt

Tình Đầu Không Nguôi Đăng Khôi - Uyên Trang
Tình Yêu Hoa Bướm Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Ngày Xuân Tái Ngộ Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Hãy trả lời em Thế Sơn - Ngọc Liên
Tân Cổ Điệu Ru Ca Tình Yêu Kim Tử Long - Ngọc Huyền
Gió đánh đò đưa Hà Phương - Quang Linh
Bóng Nhỏ Giáo Đường Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Nghiệp Báo Hồ Minh Tài
Về Thăm Quê Anh Phương Dung - Lê Tuấn
Tình yêu hết hạn rồi Khánh Đơn - Kim Ny Ngọc